Συνεργαζόμενοι Φορείς

Α/Α ΦΟΡΕΑΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ
1 (Συντονιστής)Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά» / Ινστιτούτο Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΕ.Κ. «Αθηνά»/ Ι.Π.ΣΥ.ΕΦ
2Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων ΈρευναςΕΜΠ / ΕΛΚΕΕΦ
3Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης ενέργειας -Δ/νση Ενεργειακής Πολιτικής και ΣχεδιασμούΚΑΠΕ–ΔΕΠΣΕΦ
4ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣΕΠ
5ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (TERO ΕΠΕ)TEROΕΠ
6TWIN NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥ-ΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕTWIN NETΕΠ
7ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.ΚΕΝΑΚΑΠΕΠ
8ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Α.Ε. – Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»ΑΕΝΟΛΕΠ