Έργα

 • Συνεργασία με την εταιρεία REVIVAL S.A. στην υποστήριξη εγκαταστάσεων Qlikview τελικών πελατών. Τρέχουσα υποστήριξη σε θέματα BI, εταιρείας ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. η οποία χρησιμοποιεί το SAP ERP.
 • Συνεργασία με την εταιρεία DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING A.E. για την ανάπτυξη εφαρμογής Qlikview για τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, www.deddie.gr ), σχετικά με τον προγραμματισμό υλικών.

 

 • Δημιουργία ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάλυσης πληροφοριών, στο state of the art BI εργαλείο Qlikview, για το ERP Integra της εταιρείας ΙΛΥΔΑ Α.Ε.
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάλυσης πληροφοριών, στο state of the art BI εργαλείο Qlikview, για το ERP Megatron της εταιρείαςΙΛΥΔΑ Α.Ε. 
 • Δημιουργία βασικών αναφορών ανάλυσης πληροφοριών, στο state of the art BI εργαλείο Qlikview, για το ERP Soft1 της εταιρείας SoftOne Technologies A.E.
 • Υλοποίηση του CashFlow module της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυϊας, της TWIN NET, e-Gnosi, στην εταιρεία ΜΕΤΡΟΝ Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε.
 • Υλοποίηση του CashFlow module της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυϊας, της TWIN NET, e-Gnosi, στην εταιρεία SABO A.E.
 • Υλοποίηση του CashFlow module της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυϊας, της TWIN NET, e-Gnosi, στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
 • Υλοποίηση του CashFlow module της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυϊας, της TWIN NET, e-Gnosi, στην εταιρεία UNITRACK A.E.E.
 • Υλοποίηση του CashFlow module της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυϊας, της TWIN NET, e-Gnosi, στην εταιρεία TEMAK A.E.
 • DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING A.E. (Ενδεικτικά έργα, σε τελικούς Πελάτες):
  • ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.: Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
  • Υλοποίηση του νέου Κοστολογικού Συστήματος των ΕΛΤΑ, με την χρήση του προιόντος Oracle Profitability Manager, της Oracle Corp.
  • Υλοποίηση Μελέτης και Βιομηχανικής Κοστολόγησης γιά την εταιρείαELBISCO A.E.
  • Υλοποίηση Μελέτης και Εφαρμογής Βιομηχανικής Κοστολόγησης γιά την εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.
  • Υλοποίηση Μελέτης Προγραμματισμού Παραγωγής για την Εταιρεία ΥΙΟΙ ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.
 • PriceWaterhouseCoopers (PWC): Συμμετοχή στην υποστήριξη και ανάπτυξη του νέου Κοστολογικού Συστήματος των ΕΛΤΑ, με την χρήση του προιόντος Oracle Profitability Manager, της Oracle Corp.
 • ΣΥΛΩΡ Α.Ε.Β.Ε. 
 • Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Παραγωγής (QIS)
 • Υλοποίηση WEB-based Remote Sales Configurator, για τον σχηματισμό και λήψη προσφορών από τους αντιπροσώπους της εταιρείας μέσω Internet.
 • BMS A.E.: Υλοποίηση εφαρμογής Reconciliation Εισπρακτικών φορέων (RMS), γιά την COSMOTE A.E.
 • COGNITY A.E.:
 • Mελέτη Βελτιστοποίησης χρόνων απόκρισης εφαρμογής, Credit Control για την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας GloBul Bulgaria, της COSMOTE A.E.
 • Υλοποίηση του MIS περιβάλλοντος του συστήματος 112 (μοναδικός πανευρωπαικός αριθμός κλήσης έκτακτων συμβάντων) σε περιβάλλον MS SharePoint και χρησιμοποιώντας τα Analysis Services του SQL Server.
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη των e-shops της εταιρείας COSMOTE A.E.με την χρήση της πλατφόρμας Oracle ATG Web.
 • ΕΚΕΦΕ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Ανάπτυξη Εφαρμογής ΜΕΤΕΟ, για την συγκέντρωση δεδομένων μετρήσεων από μετεωρολογικούς σταθμούς και την αποθήκευσή τους σε Βάση Δεδομένων.
 • ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας): Υλοποίηση Εργου της ΕΕΑΕ για την αναβάθμιση του δικτύου τηλεμέτρησης της διάχυτης ακτινοβολίας Γ’.
 • Astra Airlines: Ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογής WEB booking και ticketing για την αρεοπορική εταιρεία Astra Airlines, Με έδρα την Θεσσαλονίκη.
 • DATACONCEPT A.E. (Ενδεικτικά έργα, σε τελικούς Πελάτες):
 • Υλοποίηση Εφαρμογής Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Κέντρου Περιβάλλοντος Νομαρχίας Κοζάνης
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού CRM και Διαχείρισης Παραγωγής, γιά το τμήμα Τηλε-Πληροφορικής & Διοίκησης των Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαχείρισης αερίων εκπομπών, γιά το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • Ανάπτυξη Ιστοσελίδας, ερευνητικού προγράμματος BUMA, γιά το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • ACMON DATA Ο.Ε.: Υλοποίηση λύσεων συλλογής στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης αποθήκης, μέσω Barcode,γιά Πελάτες του Integra ERP.
 • Applied Science Ε.Π.Ε.:
 • Υλοποίηση εφαρμογής συλλογής στοιχείων για τα αιολικά πάρκα της Διεθνούς Αιολικής Α.Ε.
 • Συμμετοχή στο έργο ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος BI, στην πλατφόρμα WEB Focus της Information Builders, για την Alpha Bank.
 • MEDNET International Ltd: Ανάπτυξη Custom Made Εφαρμογών σε περιβάλλον Oracle Forms
 • ΤΑΣ, Ταμείο Συμβολαιογράφων: Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαχείρισης Καρτέλλας Ασφαλισμένων για το Ταμείο Συμβολαιογράφων.
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘ. ΜΑΣΣΟΥΛΑΣ: Υποστήριξη Εφαρμογής Διαχείρισης Εμπορικών Σημάτων (TradeMarks)
Υλοποιημένα και εγκεκριμένα έργα, στα οποία την διαχείριση της επενδυτικής πρότασης έχει αναλάβει η TWIN NET. Το ποσοστό επιτυχίας της TWIN NET, στην έγκριση των εν λόγω προγραμμάτων είναι σημαντικά ανώτερο του μέσου συντελεστή επιτυχίας.

Πρόγραμμα 2.11.1 – Γ’ ΚΠΣ (2005)

 • FILMCO Ε.Π.Ε. (Πρόγραμμα 2.11.1)
 • Ι. ΡΑΜΜΟΣ Ε.Π.Ε. (Πρόγραμμα 2.11.1)

Πρόγραμμα 2.7.1 Δ’ Κύκλος – Γ’ ΚΠΣ (2005 – 2008)

 • Ε. Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (Πρόγραμμα 2.7.1 Δ’ Κύκλος)

Πρόγραμμα 2.5.3 Α’ Κύκλος – Γ’ ΚΠΣ (2005 – 2008)

 • ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Πρόγραμμα 2.11.2 – Γ’ ΚΠΣ (2005 – 2006)

 • HRS Ε.Π.Ε. (Πρόγραμμα 2.11.2)
 • PERMEDIA A.E. (Πρόγραμμα 2.11.2)
 • PUBLICITAS A.E. (Πρόγραμμα 2.11.2)
 • ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ (Πρόγραμμα 2.11.2)
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΥΛΩΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΙΚΕΛΛΗ ΑΝΝΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας – ΕΟΜΜΕΧ Γ’ ΚΠΣ (2007 – 2009)

 • Ανθή Βασιλείου – Φράγκα
 • Ευθυμία Γκάβαλη
 • Αθανασία Παππά
 • Εύα Τσοπανάκου
 • Αικατερίνη Δημητριάδη
 • InfoService Ε.Π.Ε.

Πρόγραμμα ΠΕΠ ΜΜΕ Εμπορίου & Παροχής – Γ’ ΚΠΣ (2007 – 2009)

 • ΠΕΑΚ Ε.Π.Ε
 • ΙΝΚΑΜ Ε.Π.Ε.
 • ΠΑΡ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.
 • MEDIA CONNECTION A.E.
 • Ε. ΚΑΤΣΙΚΗΣ – Μ. ΚΑΤΣΙΚΗ – Π. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
 • ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ Ο.Ε.
 • Β. ΒΑΛΙΑΝΟΣ – Ν. ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 • ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. – ΑΤΣΙΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Κ. Ο.Ε.
 • ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χ. ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ
 • ΕΥΑ ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΥ
 • ΒΡΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 • ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΦΡΑΓΚΑ

Πρόγραμμα e-Services – Γ’ ΚΠΣ (2008 – 2009)

 • ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.
 • ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
 • ΒΙΖΝΕΤ ΕΠΕ
 • ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε.
 • ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ. ΣΙΑΜΠΛΗ A.E.
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΤΟΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΣΙΟΓΚΑ ΝΙΚ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 • ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΘΑΝ.ΜΗΝΑ-ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ Μ.ΜΑΥΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΟΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Ν. – ΚΟΛΙΟΥ Α. ΟΕ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 • Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ
 • ΙΛΥΔΑ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ Ο.Ε.
 • ENVISION ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ
 • ΑΦΟΙ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ Ε.Π.Ε.
 • THEO-SOL AEBE ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 • ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΡΚΕΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 • ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ
 • ΚΟΣΜΟΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
 • ΑΦΟΙ ΤΣΑΛΙΚΟΥ ΟΕ

Πρόγραμμα Μεταποίησης σε Νέες Συνθήκες 2011

 • DIGI SERVICES Ο.Ε.

Πρόγραμμα ΜΜΕ – ΕΣΠΑ Α’ Κύκλος 2009

 • ΠΕΑΚ Ε.Π.Ε
 • ΙΝΚΑΜ Ε.Π.Ε.
 • ΠΑΡ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.
 • MEDIA CONNECTION A.E.
 • Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ
 • ΙΛΥΔΑ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΚΟΣΜΟΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
 • ENVISION ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ
 • ΙΣΘΜΟΣ Α.Β.Ε.Κ.Ε.
 • ΔΑΜΙΓΟΣ ΑΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
 • ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΝΟΥΖΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
 • ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γ. ΜΑΡΡΑΣ
 • ΠΝΟΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Β. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • ΠΡΕΣΤΙΖ ΠΑΡΚ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.
 • Σ. ΚΑΙ Κ. ΙΜΠΕΞ ΕΠΕ
 • ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Γ. & Α. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε.
 • ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΣΟΥΡΟΥΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
 • Δ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ – Κ. ΜΟΝΟΣ Α.Ε.
Πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΕΣΠΑ Α’ Κύκλος 2011
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Πρόγραμμα ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΣΠΑ Α’ Κύκλος 2012

 • Μ. ΦΙΛΙΠΠΗ – Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε.

Πρόγραμμα ΜΜΕ – ΕΣΠΑ 2013

 • WIZZ IT – ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Β. ΜΠΟΓΡΗΣ – Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΟΝΤΗΣ
 • ENVISION ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ
 • DIAMOND ΕΠΕ
 • Δ.ΤΣΑΚΩΝΑΣ- Κ.ΜΟΝΟΣ Α.Ε.
 • SCHELDE ΕΠΕ
 • ΚΟΣΜΟΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
 • ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε.
 • DERMACON EΠE
 • ΑΦΟΙ Α. ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΙΩΤΗ – AUTO DIESEL O.E.
 • BOSUNG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
 • ΠΕΑΚ Ε.Π.Ε.
 • Ι & Μ ΜΑΡΚΟΥ A.E.B.E.
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΕΒΕ
 • ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
 • ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
 • DIGI SERVICES Ο.Ε.
 • ΡΟΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
 • ΡΗΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ II – ΕΣΠΑ B’ Κύκλος 2013

 • DERMACON EΠE

Πρόγραμμα «Αναβάθμισης πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων» ΜΜΕ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 • ΔΑΜΙΓΟΣ ΑΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
 • BOSUNG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
 • DERMACON EΠE
 • GNL ΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή τους» ΜΜΕ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020

  • PRESIDENT HOTEL ΓΕΚΕ
  • ASTOR HOTEL ΑΤΕΞ
  • ΓΓΕΤ: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (2009), TWIN NET Μον.πη ΕΠΕ
  Τίτλος Εργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων εκτίμησης οικονομικών κινδύνων για την λήψη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων»
  • ΓΓΕΤ: ΠΑΒΕΤ 2013, ΣΟΛΕ Α.Ε.
  Τίτλος Εργου:  «Συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες υψηλής θερμοκρασίας και απόδοσης»

E-Shops

ΠΕΛΑΤΗΣ  WWW
ΑΦΟΙ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ Ε.Π.Ε. www.coffeeplace.gr
Ι.ΤΣΑΛΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε publicart-wholesale.gr
ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ www.interstarshop.gr
STEFINET A.E. www.stefinet.gr 
Γ. & Ο. Α ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΟΕ www.papazoglou.net.gr 
DERMACON Ε.Π.Ε. www.murad.gr
ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε www.casiogreece.gr
ΤΣΑΚΩΝΑΣ Δ. – ΜΟΝΟΣ Κ. Α.Ε. www.tsakonas-monos.gr

WEB Sites

ΠΕΛΑΤΕΣ WWW
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. www.kotsonis.gr
Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. www.markou.biz
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΟΥΤΟΣ arta-pharmacy.biz
ΓΕΝΟΥΖΟΣ – ΜΕΤΤΟΣ Ο.Ε. envision-consulting.gr
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ kontogiorgos-pharmacy.gr
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΤΖΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ malesina-pharmacy.biz
Χ.ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ-Κ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-Π.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. tmsluxury.gr
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ volos-pharmacy.biz
ΣΥΦΑ ΚΟΖΑΝΗΣ www.syfanet.gr
DERMACON ΕΠΕ www.dermacon.gr 
GREEK LIQUID GOLD www.greekliquidgold.com
CODA A.E. www.konta.gr 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΟΝΤΗΣ www.plconsulting.gr
WIZZ IT Ε.Ε. www.wizzit.gr 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ www.orosimogroup.gr